Tek Yıldız Ortaokulu

TEKYILDIZ ORTAOKULU

 

Ortaokulumuzda eğitim;  erken çocukluk eğitimi ve ilkokulda çok yönlü ve beceri gelişimini  temel alan öğrenme ve gelişim süreçlerinin  branşlaşma ile pekiştirildiği ve projelerle derinleştirildiği  bir süreç olarak devam eder.

 

Ortaokul eğitiminde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ders programları dışında Bilim Uygulamaları, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, STEM & Kodlama, İngilizce, II. Yabancı Dil,  Bilim, Sanat ve Spor alanlarındaki kulüp çalışmaları alanında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

 

Eğitim ve öğrenme süreci bireyin,

 

-       Eleştirel düşünme 

-       Problem çözme

-       İletişim ve sosyal gelişim

-       Bilimsel ve matematiksel düşünme

 

gibi temel becerilerini derinleştirmeye devam ettiği; mutlu, motivasyonu yüksek, özgüven ve özdisiplin sahibi olmasına olanak sağlayan etkinlik,  proje  ve ölçme değerlendirme süreçlerinden oluşur.

 

 

8. sınıf öğrencilerimizin Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları için Zafer OGED ekibi tarafından hazırlanan hazırlık programı, Deneme sınavları ve Gelişim İzleme Sınavları  bir yıl boyunca ücretsiz olarak uygulanır.

 

Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanır.