Hakkımızda

TEKYILDIZ İLKOKULU
 
İlkokulumuzda eğitim; Türk Milli Eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.
 
İlkokul eğitiminde sınıf öğretmenliği sistemi esastır. Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alan dersleri sınıf öğretmenleri; Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, STEM & Kodlama, İngilizce ve II. Yabancı Dil alan dersleri branş uzmanı öğretmenler tarafından yürütülür.
 
Eğitim ve Öğrenme süreci bireyin;
 
-       Okuma – yazma,
-       Anadil ve yabancı dil,
-       Matematiksel düşünme,
-       Bilimsel süreç,
-       Yaratıcı düşünme,
-       Problem çözme
-       İletişim,
-       Empati,
-       Özdüzenleme,
-       Temel hareket,
 
gibi temel becerileri kazandığı etkinlik, proje ve ölçme değerlendirme süreçlerinden oluşur.
 
Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanır.


TEKYILDIZ ORTAOKULU
 
Ortaokulumuzda eğitim;  erken çocukluk eğitimi ve ilkokulda çok yönlü ve beceri gelişimini  temel alan öğrenme ve gelişim süreçlerinin  branşlaşma ile pekiştirildiği ve projelerle derinleştirildiği  bir süreç olarak devam eder.
 
Ortaokul eğitiminde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ders programları dışında Bilim Uygulamaları, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, STEM & Kodlama, İngilizce, II. Yabancı Dil,  Bilim, Sanat ve Spor alanlarındaki kulüp çalışmaları alanında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.
 
Eğitim ve öğrenme süreci bireyin,

-       Eleştirel düşünme 
-       Problem çözme
-       İletişim ve sosyal gelişim
-       Bilimsel ve matematiksel düşünme

gibi temel becerilerini derinleştirmeye devam ettiği; mutlu, motivasyonu yüksek, özgüven ve özdisiplin sahibi olmasına olanak sağlayan etkinlik,  proje  ve ölçme değerlendirme süreçlerinden oluşur.
 
 
8. sınıf öğrencilerimizin Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları için Zafer OGED ekibi tarafından hazırlanan hazırlık programı, Deneme sınavları ve Gelişim İzleme Sınavları  bir yıl boyunca ücretsiz olarak uygulanır.
 
Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanır.

TEK YILDIZ ANADOLU LİSESİ
 
Anadolu Lisemizde eğitim; öğrencilerin önceki eğitim yaşantılarında oluşturduğu gelişim ve öğrenme temelini bilimsel yöntem ve deneysel öğretim metodlarıyla derinleştirdikleri bir süreç olarak devam eder.

Eğitim programımız, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği ders programları dışında STEM & Kodlama, İleri İngilizce, II. Yabancı Dil, öğrencilerin farklı ve ileri seviyedeki beklentilerini içeren uygulamalı Matematik - Fen Bilimleri dersleri ve kulüp  çalışmalarını içeren öğrenme süreçlerden oluşmaktadır. 

Bu süreçte bireyin;

- Eleştirel düşünme,
- Bilimsel ve matematiksel düşünme,
- Yaratıcı ve yansıtıcı düşünme

gibi becerilerini geliştirmesi ve derinleştirmesi amaçlanmaktadır.
 
Okul saatlerinde devam eden derslerin yanı sıra 11. ve 12. Sınıf düzeylerinde uygulanan ‘Üniversiteye Geçiş Sınavlarına Hazırlık Programı’ ile deneyimli uzman ekip tarafından eğitim öğretim yılı boyunca hafta içi ve hafta sonu devam eden ders dışı saatlerde öğrencilerin sınav hazırlık süreçleri desteklenir.
 
Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlayan meslek seçimi ve kariyer planlamalarını yapılandırmalarında destekleyici ve tamamlayıcı çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir.
 
Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanmıştır.

TEKYILDIZ OKULLARINDA ÖĞRENME SÜRECİ
 
 
YABANCI DİL EĞİTİMİ
Tekyıldız Okulları’nda İngilizce dil eğitimi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı baz alınarak oluşturulmuş özgün bir program ve zengin eğitim materyalleriyle   ilkokuldan lise eğitimine kadar kesintisiz ve birbiriyle entegre olarak uygulanmaktadır.
 
Dil eğitiminde, öğrencilerin öğrenme ürünlerini gerçek hayatta akıcı bir şekilde pratik edebilme ihtiyacı önemsenmektedir. Bu nedenle dil öğrenme süreçlerinde sadece dil bilgisi eğitimi değil öğrencilerin seviyeleri, bilişsel düzeyleri gibi öğrenen özellikleri dikkate alınarak okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerine yönelik çok yönlü etkinlikler yürütülür.
 
Öğrencilerimiz, alanında uzman Türk ve Native öğretmenlerin rehberliğinde, dil ediniminin üç evresi olan Anlama, Uygulama - üretim ve İletişim boyutlarında en iyi şekilde yetişirler.
 
Okulumuzda İngilizce eğitiminin yanında İspanyolca, Rusca, Fransızca ve Almaca dilleri ikinci yabancı dil olarak verilmektedir.
 
BİLİM EĞİTİMİ
 
Bilimsel düşünceye sahip uzman öğretmenlerimizle, her türlü etkinliğin ve deneyin gerçekleştirilebileceği en güncel materyalleri içeren laboratuvarlarımızda yaparak, yaşayarak, gözlemleyerek ve keşfederek  öğrencilerimizin problem çözme, bilimsel ve matematiksel düşünme becerilerini geliştiriyoruz.
 
STEM & KODLAMA
STEM & Kodlama eğitiminde, öğrencilerin bir problem durumunu çözmek için  projeler yürütmesi ve bu süreçte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yoğun bir araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmaları sağlanmaktadır.
 
ZAFER OGED tarafından geliştirilen STEM & Kodlama program, etkinlik ve projeleriyle öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerilerinde derinlemesine gelişimler göstermesi amaçlanmaktadır.  
 
SPOR EĞİTİMİ
 
Spor eğitimi öğrencilerin bedenlerini tanıma, kas gelişimi  ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme süreçlerinden oluşur.
Bu süreçte;
el göz koordinasyonu  gerektiren;  takma, çıkarma
büyük kas becerilerine yönelik; engel atlama, koşma, zıplama, tırmanma,  güç kontrolü, denge sağlama, ritim ve dans ile ilgili kazanımları içeren etkinlikler gerçekleştirilir.
 
 
 
SANAT EĞİTİMİ
 
Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinde öğrencilerimizin bireysel gelişimini çok yönlü destekleyen, yaratıcı, yansıtıcı düşünme becerilerini, öz güven, empati gibi temel kişisel özelliklerini artırmayı hedefleyen etkinlikler yapılır.
 
 
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
 
Tekyıldız okullarında öğrencilerimizin sosyal – duygusal gelişimlerinin sağlıklı biçimde ilerlemesi için  uygun yöntem ve yaklaşımlarla geliştirilen bireysel ve grup etkinlikleri rehberlik biriminin liderliğinde yürütülür.
 
Rehberlik Biriminin çalışmaları;
 
Öğrencilere yönelik;
 
Eğitsel Rehberlik,
Mesleki Rehberlik,
Sınıf Rehberliği,
Sınav Süreci Rehberliği,
 
Velilere yönelik;
 
Eğitim seminerleri,
Bireysel Rehberlik,
Paylaşım ve değerlendirme toplantılarından
 
oluşmaktadır.
 
DESTEK HİZMETLERİMİZ
 
 
ZAFER OGED
 
Zafer Eğitim Kurumları Okul Geliştirme Direktörlüğü, Kurum bünyesindeki tüm okulların program geliştirme, ölçme değerlendirme, eğitim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarındaki AR-GE çalışmalarını yürütmektedir.
ZAFER OGED, eğitim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek Kurumun Vizyon ve Misyonuna uygun yeniliklerin özgün, başarılı ve sistemli bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 
TEKYILDIZ DYS
 
DYS, Dijital Yönetim Sistemidir. Bu sistemle velilerimizin, öğrencilerin etkinlik, ödev, sınav sonuçlarına; okulla ile ilgili her türlü duyuru, haber ve iletilere gerek web gerekse mobil platformlardan erişmesi sağlanır.
 
ZAFER MUTFAK
 
Demirler Şirketler Grubu’nun güvencesiyle öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçları,
 
Tüm hijyen, saklama ve sunuş süreçleri Türk Gıda Kodeksi esas alınarak,
Uzman diyetisyen  hazırladığı menülerle,
 
karşılanır.