Ölçme Değerlendirme

Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli için 360 Derece Mobil Bilgi Sistemi: okul101

okul101'in Okul İçi Mobil Sosyal Ağ ve Okul Bilgi Yönetimi Sistemi bileşenleriyle okulumuzun tüm paydaşlar için etkin hale getirebilmekteyiz. Hızlı yönetim süreçlerine ve "ekonomik" bir iletişim ağına kavuşmaktayız.

okul101 Okul İçi Mobil Sosyal Ağ

Mobil sosyal ağımızda mobil sınıf yoklaması, devamsızlık yönetimi, ders/sınıf bazlı kanal etkileşimleri (ileti, ödev, sınav tarihi/sonucu, etkinlik, anket), anlık bildirim (push) bazlı öğretmen-öğrenci-veli etkileşimi ve mobil ajanda özelliklerinden yararlanmaktayız.

okul101 Okul Bilgi Yönetimi Sistemi

Temel kayıtlar (branşlar, unvanlar); ölçme-değerlendirme; okul yapılanması (yerleşke, kademe); çalışan, öğrenci ve sınıf kayıtları; ders tipleri, eğitim-öğretim dönemleri ve ders programları; ve yetkilendirme yönetimi işlevlerine tek noktadan erişmekteyiz.