Bir "ZAFER EĞİTİM KURUMLARI" markasıdır.

Tekyıldız Okulları - İlkokul

İlkokul Eğitimi

İlkokulumuzda eğitim; Türk Milli Eğitiminin ilke ve amaçlarına uygun olarak yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınarak gerçekleştirilir.

İlkokul eğitiminde sınıf öğretmenliği sistemi esastır. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alan dersleri sınıf öğretmenleri; Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, STEM & Kodlama, İngilizce ve II. Yabancı Dil alan dersleri branş uzmanı öğretmenler tarafından yürütülür.

Eğitim ve Öğrenme süreci bireyin;

  • Okuma - yazma
  • Anadil ve yabancı dil
  • Matematiksel düşünme
  • Bilimsel süreç
  • Yaratıcı düşünme
  • Problem çözme
  • İletişim
  • Empati
  • Öz düzenleme
  • Temel hareket

gibi temel becerileri kazandığı etkinlik, proje ve ölçme değerlendirme süreçlerinden oluşur.

Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanır.

 

Eğitim Ücreti

Eğitim ücreti : 20.000 TL

Yemek - Kıyafet - Kitap Ücreti: 5.000 TL

NOT: EĞİTİM ÜCRETİNDEN %25 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ UYGULANMAKTADIR