Bir "ZAFER EĞİTİM KURUMLARI" markasıdır.
18 Ekim, 2019


Geleceğin dili: kodlama

Tüm dünya genelinde, özellikle de gelişmiş olarak nitelendirilen ülkelerde kodlama eğitimi son zamanlarda eğitim alanında üzerinde en çok konuşulan konular arasında. Sadece hükümetler değil, Microsoft gibi dev yazılım şirketleri de kodlama eğitimine yönelik çalışmalar yürütüyorlar.

Günümüzde iletişimden finansa, güvenlikten alışverişe kadar akla gelebilecek hemen her şey bilgisayarlarla yapılır hale geldi. Durum böyle olunca, çevremizdeki dünyayı anlamak eskisinden farklı hale geldi. Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlasınlar diye çocuklarımıza fizik, kimya ve biyoloji öğretiyoruz. Ancak artık dünyamız sadece bunlardan ibaret değil. Çocuklar, insan yaşantısını kökünden etkileyen bilgisayarların ve yazılımların nasıl çalıştığını da bilmeliler.

Kodlama eğitiminde kullanılan algoritma basitçe, programların temelini oluşturan matematiksel işlemler ve bunların mantıksal sıralaması anlamına geliyor. Bununla beraber buluşsal yöntemler adı verilen ve problem çözerken deneyim tabanlı yöntemler kullanılmasına yönlendiren teknik ve büyük bir problemin çözümü için benzer daha küçük problemlerin çözülmesini temel alan özyineleme metotları da kodlama eğitimi içine dahil ediliyor.